Praktijkgebied

  • Erfrecht
  • Civiele zaken in hoger beroep bij Gerechtshof
  • Arbeids/ambtenarenrecht
  • Algemene praktijkAd Erfrecht:

Met erfeniszaken heb ik mij steeds beziggehouden. Iedereen krijgt er mee te maken. Vaak gaat het goed. Maar soms is er sprake van complexe familieverhoudingen of andere ingewikkelde situaties of bevat een testament fouten of onduidelijkheden. In situaties die potentieel tot problemen kunnen leiden, kan het verstandig zijn de hulp van een advocaat in te roepen. In het erfrecht bestaan ook veel verval- en verjaringstermijnen. Ik verwijs hiervoor naar mijn artikel Verval- en verjaringstermijnen in het nieuwe erfrecht, vermeld op de page Publicaties. Vanuit mijn kantoorfilosofie zal al mijn aandacht in eerste instantie gericht zijn op het bereiken van een minnelijke oplossing, omdat als er eenmaal een procedure is gestart de kans dat het een langdurige zaak wordt aanzienlijk groter wordt. Of mediation tot een oplossing kan leiden, moet ook serieus worden overwogen.
Ad Civiele zaken in hoger beroep bij Gerechtshof:

Van beslissingen van een kantonrechter of de rechtbank kan een partij in de regel beroep instellen bij een Gerechtshof. De feiten zijn dan vaak al voldoende uitgezocht en bekend. In hoger beroep gaat het om de techniek van het recht en het maken van een stuk waarin de bezwaren tegen een vonnis goed worden geformuleerd. Daarmee heb ik mij ook steeds beziggehouden.