mr W.J.M. (Willem) van Tongeren heeft zich ingaande 1 januari 2023 uitgeschreven als advocaat.

mr Van Tongeren blijft beschikbaar voor advies werkzaamheden.

Ik heb als advocaat tientallen jaren ervaring in het behandelen van erfenisgeschillen. Ik wil me met erfrecht bezig blijven houden als een soort ‘eerste hulp’ bij (aanstaande) erfenisongevallen. Zeker als er problemen te verwachten zijn tussen erfgenamen, omdat de verhouding tussen bijvoorbeeld (half/ stief- etc.) broers en (half/ stief- etc.) zussen niet goed is of als kinderen door ouders zijn bevoordeeld of anderen (onbedoeld) zijn benadeeld etc. is het van groot belang communicatie tussen de erfgenamen in stand te houden dan wel op gang te brengen en dat dan op de door mij voorgestane verstandige en empathische manier. Dat voorkomt dat verhoudingen in families (verder) verzuren en ontsporen en het voorkomt mogelijk ook jaren van (kostbare) procedure-ellende. Uiteindelijk is een mooie uitkomst als familieleden met elkaar (weer) verder kunnen. Van belang daarbij is mijn kennis van het erfrecht
Ik ben dus als ‘eerste hulp’ voor u beschikbaar en bereikbaar via: info@advocaatvantongeren.nl

Van geval tot geval wordt vooraf een afspraak gemaakt over het honorarium.