Publicaties

Klik op een van de onderstaande titels om de publicatie te lezen.


Sdu Commentaar Editie 2022 Ontslagneming pag. 1641 e.v.| 2022

Over Uber, Arbeidsverhoudingen en ‘Modern Werkgeversgezag  Ars Aequi | 2022

Gedwongen Pensionering van rechters: een verouderde norm? Ars Aequi | 2021

Recht is rond WPNR | 2021

Het roer moet om Advocatenblad | 2021

Uitleg revisited NJB | 2020

Wel of niet meedelen in de waardestijging woning Advocatenblad | 2020

Goedkope Stradivarius NJB | 2019

Gemeenschap en daarvan uitgesloten erfenissen en schenkingen NJB | 2019

Wilsonbekwaamheid en medisch beroepsgeheim NJB | 2019

De Hoge Raad redt NJB | 2019

Lindenbaum / Cohen NJB  | 2019

Uitleg, kan het eenvoudiger? NJB | 2018

De vreemdelingen Howick en Lili – NJB-blog | 2018

Betere bescherming tegen afnemende wilsbekwaamheid NJB | 2018

70 jaar NJB | 2018

Eénpitters NJB | 2018

07.51 uur (Bijstand) NJB | 2017

Artikel ‘1’ van de Grondwet NJB blog | 2016

Uitleg NJB | 2014

Advocaatkosten Werknemer Advocatenblad | 2014

Opvolgend werkgeverschap NJB | 2013

Toestemming andere echtgenoot NTBR | 2012

Schorsing concurrentiebeding NJB | 2007

De arbeidsovereenkomst op het breukvlak van een overgang Sociaal Recht | 2006

Lege handen i.v.m. ontbinding NJB | 2000

OR Primaat politiek Advocatenblad | 2000

Leeftijdgrens commissarissen NJB | 2000

Arbeidsongeschikte werknemer ArbeidsRecht | 1999

Briefgeheim op de werkplek ArbeidsRecht | 1999

Het OR-lid ArbeidsRecht | 1998

Verschuldigd worden ontbindingsvergoeding ArbeidsRecht | 1998

Doorwerking in arbeidsovereenkomst ArbeidsRecht | 1997

Werknemer aan CAO gebonden? Sociaal Recht | 1997

Werknemer en CAO Sociaal Recht | 1997 

Muisarm Computable | 1997 

Werknemer en CAO Sociaal Recht | 1997

Werknemer weigert overgang ArbeidsRecht | 1996

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht SMA | 1996

De splijtopterende werknemer ArbeidsRecht | 1996

Gelijke behandeling vrouwen ArbeidsRecht | 1995 

Overgang onderneming ArbeidsRecht | 1995

Identificatieplicht ArbeidsRecht | 1994

Rol OR bij Sociaal plan ArbeidsRecht 1994

Sluiting kantoor / OR ArbeidsRecht | 1994

Vennootschap | 1992 

Deregulering ontslag FEM | 1983 

Verval en verjaringstermijnen in het nieuwe erfrecht

CAO recht